Candidatii interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție (copii dupa diplome si certificate care sa competentele). Toate documentele menționate anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa n.goga@rug.nl până la data de 30.10.2020, ora 18:00

Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție
Angajare consultant student 1 ACCESMI
Angajare consultant student 2 ACCESMI
Angajare formator cursuri psihologie 1 ACCESMI
Angajare formator cursuri psihologie 2 ACCESMI
Angajare tutore ACCESMI
Angajare instructor ACCESMI
Rezultate finale