Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019 (SCSS2019)

Desfăşurare – Inginerie în limbi străine

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

ELECTRONICǍ ŞI TELECOMUNICAŢII ÎN LIMBA ENGLEZĂ

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC


Inscriere

In zilele de 10-11 Mai 2018 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentelor, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019.

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Înscrierea pentru sectiunile Departamentului de Inginerie in Limbi Straine (DILS) se face online la:

Secţiunea 12-1, Inginerie în engleză DILS

Secţiunea 12-2, Inginerie în franceză DILS

Secţiunea 12-3, Inginerie în germană DILS

Pentru secţiunile Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne, vă rugăm să contactaţi acest Departament.

Pentru secţiunea de electronică în limba germană, vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Prof. Sztojanov.

Termenul limită pentru înscriere este 24 aprilie 2019, dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite. Pentru fiecare sectiune exista 4 premii în cuantum de 400 lei, 300 lei, 200 lei și respectiv 100 lei.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

Lucrările vor fi scrise şi prezentate în limba străină specifică secţiunii. Pentru elaborarea lucrării, autorii sunt rugaţi sa folosească template-ul acceptat, Template_SCSS, similar cu cel al Buletinului Ştiinţific al UPB pentru o posibilă folosire ulterioară. Lucrarea tipărită, având un număr de minimum 3 pagini, va fi înmânată secretarului comisiei în ziua prezentării.

Durata fiecărei prezentări va fi de aproximativ 10 minute. Pot fi utilizate mijloace electronice de prezentare (slideshow, film, etc…) şi pot fi făcute demonstraţii practice.


Arhiva

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2017 (SCSS2017)

Desfăşurare – Inginerie în limbi străine

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC

 

Inscriere

In zilele de 12-13 Mai 2017 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentului, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2017 (SCCS 2017).Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2016 (SCSS2016)

Desfăşurare – Inginerie în limbi străine

SCSS 2016 DILS

 

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC

 

Inscriere

In zilele de 13-14 Mai 2016 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentului, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2016 (SCCS 2016).

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Înscrierea se face online la

Secţiunea 12-1, Inginerie în engleză DILS

Secţiunea 12-2, Inginerie în franceză DILS

Secţiunea 12-3, Inginerie în germană DILS

Pentru secţiunile Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne, vă rugăm să contactaţi acest Departament.

Pentru secţiunea de electronică în limba germană, vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Prof. Stojanov.

Termenul limită pentru înscriere este 5 Mai, dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite şi la publicare.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

Lucrările vor fi scrise şi prezentate în limba străină specifică secţiunii. Pentru elaborarea lucrării, autorii sunt rugaţi sa folosească template-ul acceptat, Template_SCSS_2016, similar cu cel al Buletinului Ştiinţific al UPB pentru o posibilă folosire ulterioară. Lucrarea tipărită, având un număr de minimum 3 pagini, va fi înmânată secretarului comisiei în ziua prezentării.

Durata fiecărei prezentări va fi de aproximativ 10 minute. Pot fi utilizate mijloace electronice de prezentare (slideshow, film, etc…) şi pot fi făcute demonstraţii practice.Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2015 (SCSS2015)

Raport asupra desfăşurării lucrărilor secţiei

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ


Desfăşurare – Inginerie în limbi străine

SCSS 2015 DILS

 

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC