conprof

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritara: 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie: 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului: „ Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF”
Cod contract: POSDRU / 161 / 2.1 / G / 137369

Titlul proiectului:

Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF”, Contract POSDRU /161/2.1/G/137369, proiect cofinanţat prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

 • Perioada de derulare a proiectului: 18 luni (9 mai 2014 – 8 Noiembrie 2015)

 • Obiectivul general al proiectului:
  Contribuţii la dezvoltarea durabilă a cooperării intre instituţiile de invăţămant superior şi mediul de afaceri, prin facilitarea formării profesionale a studenţilor din invăţămantul universitar si a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat, asigurandu-se in acest mod creşterea ocupabilităţii absolvenţilor prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică şi urmarind integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului si cerinţele de pe piaţa muncii.

 • Obiective specifice ale proiectului:
  Creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de invăţămant superior pe piaţa muncii in activităţi efective de producţie, dezvoltare-inovare şi teme orizontale de marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, drepturi de proprietate intelectuală, in domeniile: TIC, Electronică , Inginerie şi Management, Administrarea afacerilor, Informatica economică, Informatica aplicată;
  Furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională, pregatire practică prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor iniţiale ale studentului cu cerinţele pieţei muncii;
  Complementaritatea pregătirii practice prin dezvoltarea şi implementarea unor metode interactive de invăţare prin intreprinderea simulată pe baza unor infrastructuri de tip Intranet-Extranet-Internet intre parteneri si agenţi economici;

 • Grupurile ţintă din proiect: studenţii din cadrul cursurilor de licenţă şi masterat, de la cele doua universităţi partenere in proiect – Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea Romano Americană. Proiectul este un grant si se va implementa la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti – Ilfov.

 • Indicatori principali / Rezultate finale ale proiectului:
  Numărul de sudenţi sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 200;
  Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 360;
  Ponderea studenţilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 60;
  Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi vor gasi un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 25;
  Numarul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 75.

Consortiul proiectului

Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare – SC IPA SA – coordonatorul proiectului
Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucuresti, cod postal 014459
Manager proiect: Dr.ing. Gabriel Spiridon
Tel: 021 318 00 55; Fax: 021 316 16 20; email: spiridon@ipa.ro

Universitatea Politehnica Bucuresti – UPB – partenerul P1
Splaiul Independentei, 313, sector 6, Bucuresti
Persoana de contact: Prof.dr. ing Adrian Volceanov
Tel: 0744523371; email: avolceanov@yahoo.co.uk

Universitatea Romano Americana – URA – partenerul P2
Bulevardul Expozitiei nr.1 B, sector 1, Bucuresti,
Persoana de contact: Prof dr.ing. George Carutasu
Tel: 0724 391 157; email: carutasu.george@profesor.rau.ro

Asociatia Centru Suport pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – CS IMM – partenerul P3
Sos.Oltenitei, nr.103, sector 4, Bucuresti
Persoana de contact: Ec. Mirela Doana
tel: 0723 516135; email: mireladoana@inimm.ro

conprof