„Creșterea echității EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS), provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI

Proiectul „Creșterea echității EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS), provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI depus în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități, finanțat prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) șidesfășurat pe o perioadă de 24 luniare ca scop principal facilitarea procesului educațional în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine acompaniat de reducerea ratei de abandon a studenților români și străiniîn situații de risc. Proiectul își propuneobiective din aria creșterii competitivității și coeziunii socialecentrându-se pe motivarea și accesul studenților dezavantajați, creșterea promovabilității la încheierea primului an de studiu, creșterea integrării studenților din medii și țări defavorizate.

Link : https://www.facebook.com/filsstudentguidance


Ce oferă proiectul?

  • Servicii de consiliere – prin parcurgerea unui pachet inovativ și complex de activități practice, studii de caz, exerciții și jocuri de rol, în vederea conștientizării propriului potențial, a identificării resurselor personale sau din exterior care îi pot ajuta pe studenții participanți să-și sporească încrederea de sine, precum și performanțele educaționale;
  • Consiliere profesională și orientare în carieră în scopul familiarizării și adaptării la mediul academic, integrarea studenților in contextul academic intercultural, creșterea motivației și a sentimentului de apartenență vis-a-vis de comunitatea FILS;
  • Servicii de dezvoltare de competențe socio-emoționale prin participarea la activități de consiliere care contribuie la susținerea și dezvoltarea capacităţilor de adaptare-integrare, de autocunoaștere şi de optimizare a relaţiilor interumane prin activităţi practice, studii de caz, exerciții şi jocuri de rol, ateliere de creație artistică cu scopul aprofundării abilităţilor de inteligenţă emoţională şi relaţionare interpersonală, precum şi a stimulării performanțeieducaționale;
  • Servicii de coaching și dezvoltare personală. Activitatea constă în coaching și cursuri suportpentru studențicu focalizare pe suport individual, prin lucru în echipă, mentorat, tutoriere pentru studenții care au întâmpinat dificultăți majore după primul semestru și prima sesiune de examene;
  • Programede îmbunătățire a performanțelor academice a studenților cu scopul dezvoltării abilităților și competențelor specifice pentru identificarea celei mai bune resurse de învățare, explorarea oportunităților de învățare, îmbunătățirea capacităților de înțelegere a problemelor tehnice și aducerea la un nivel de cunoștințe satisfăcător, necesar înțelegerii disciplinelor de studiu la nivel universitar, îmbunătățirea nivelului lingvistic și a vocabularului tehnic;
  • Vizite de studiu – cepresupundezvoltarea abilităţilor profesionaleîn domeniul tehnic alstudenților. Vizitele de studiu au ca scop dezvoltarea resurselor personale, familiarizarea cu comunicarea și studiul documentelor tehnice redactate într-o limbă de circulaţieinternaţională dar și pe o racordare mai strânsă cu viitorul domeniu de activitate al studenţilor.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri
Invitatie de participare soft educational
Formular de specificatii tehnice Soft Educational
Invitattie de participare soft coaching
Formular specificatii tehnice soft coaching
Invitatie de participare server aplicatii
Formular specificatii tehnice server aplicatii