Centrul pentru Transfer Tehnologic si Managerial (CTTM)

Obiectivul principal al CTTM este creșterea performanței instituționale de cercetare și stimularea inovării și a transferului tehnologic și managerial, în scopul valorificării și introducerii în circuitul economic și în cel științific a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite și publicații.


Pentru detalii: CTTM

Center for Surface Science and NanoTechnology (CSSNT)

CSSNT este în mod constant evaluat printre unul dintre centrele de cercetare de top nu numai în UPB, dar, de asemenea, în comunitatea științifică mondială pentru calitatea și amploarea întreprinderii sale de cercetare, precum și pentru excelența programelor sale de doctorat .


Pentru detalii: CSSNT