Studentii FILS de nationalitate romana beneficiaza de burse si alte forme de sprijin social in conformitate Regulamentul UPB.

Studentii bursieri vor primi in luna decembrie prin transfer bancar bursa aferenta lunilor octombrie-decembrie.

Burse de performanta – 600 lei/luna

BURSA DE PERFORMANTA se atribuie pe baza de cerere, pentru studentii care au media generala in anul de studiu precedent peste 9.70 si au avut activitati profesionale notabile.

Bursele de performanta se acorda la inceputul semestrului I pe parcursul intregului an universitar.

Acte necesare

Alaturi de cerere se va depune la Secretariatul FILS un dosar in care se vor mentiona aceste activitati conform clasificarii din tabelul din anexa regulamentului si se vor atasa actele doveditoare.

Burse de merit gradul I – 450 lei/luna

Bursele de merit gradul I se acorda pentru toti studentii din anii II – IV si din anul II Master care in anul precedent sau dupa sesiunea de iarna au obtinut o medie > 9.50.

Burse de merit gradul II – 350 lei/luna

Bursele de merit gradul II se acorda studentilor din anii I – IV si de la Master care in anul precedent sau dupa sesiunea de iarna au obtinut o medie > 8, in limita bugetului de burse al facultatii. Repartizarea acestora se face proportional cu numarul de studenti din fiecare grupa in ordinea descrescatoare a mediilor. Pentru studentii din anul I, in primul semestru se iau in considerare doar rezultatele examenului de admitere bazat pe probe scrise.

Burse de ajutor social – 250 lei/luna

Bursele de ajutor social se pot acorda studentilor din anii I….IV care la sfarsitul anului universitar precedent sau dupa sesiunea de iarna sau la admitere au media 5,00 in anumite conditii.

Conditii:

 • 1. Media din anul precedent sau din semestrul I a anului curent sa fie peste 5 (se tine cont de restantele din anii precedenti la calculul acestei medii)
 • 2.(a) Venit net mediu lunar pe membru de familie calculat pe ultimele trei luni sa fie mai mic decat salariul minim brut pe economie
 • 2.(b) Studenti orfani de ambii parinti

SAU

 • 2.(c) Studenti suferind de maladii cronice (cf. Listei din Regulamentul UPB privind bursele)

Acte necesare:

 • 2. (a)
  • Declaratie de venituri (pe formularul care se gaseste la secretariat)
  • Adeverinte de salariu net pentru lunile: august + septembrie + octombrie, in semestrul I si decembrie + ianuarie + februarie pentru semestru II
  • Adeverinte de elev sau student la cursurile de zi pentru frati/surori
  • pentru cei fara venituri
   • Adeverinta de la circa financiara
   • Declaratie pe proprie raspundere la notar
 • 2. (b) Certificate de deces
 • 2. (c) Adeverinta medicala eliberata de dispensarul UPB

Studentii plecati in strainatate cu burse Erasmus sau similare (AUF, DAAD, etc) beneficiaza de mobilitati daca dupa fiecare semestru fac dovada ca indeplinesc conditiile de acordare a acesteia.

Stagii in strainatate

Pe langa acestea, FILS are o mai mare oferta de burse de studiu la universitati din toata Europa pentru perioade de 1 an sau de 1 semestru. Pentru mai multe detalii, vezi sectiunea Studenti – Stagii in strainatate